Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 26.02.2014 |

Muistio Interreg Europe -ohjelmaluonnoksen kuulemistilaisuudesta


Brysselissä järjestettiin 5. helmikuuta kuulemistilaisuus, joka toi yhteen noin 60 alueiden, eurooppalaisten yhdistysten ja verkostoiden sekä Euroopan komission edustajaa keskustelemaan alueiden välisen yhteistyöohjelman Interreg IVC:n jatkumosta vuosien 2014–2020 EU-ohjelmakaudella. Tilaisuudessa käsiteltiin Interreg Europe -ohjelmaluonnosta, josta on parhaillaan käynnissä julkinen kuuleminen.

Interreg Europen tavoitteena on Euroopan koheesiopolitiikan vaikuttavuuden lisääminen temaattisiin tavoitteisiin liittyvän  alueiden kokemusten ja hyvien  käytäntöjen  vaihdon avulla. Ohjelmassa ovat mukana kaikki EU:n jäsenmaat sekä Norja ja Sveitsi. Luonnosta koskevan kuulemisen jälkeen ohjelma on tarkoitus jättää Euroopan komission hyväksyttäväksi kesällä 2014, mutta mahdollista on käsittelyn viivästyminen syksyyn. Ohjelman ensimmäinen hakukierros avataan näillä näkymin alkuvuodesta 2015.

Tilaisuudessa käsiteltyihin asioihin voi tutustua tarkemmin alla olevien linkkien kautta.

Ohjelmaluonnosta on edelleen mahdollista kommentoida 21. maaliskuuta saakka ohjelman verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Tilaisuuden muistio
Tilaisuuden esitykset ja raportti
Erityisasiantuntija Janika Luukinen