Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 MATKAILU 5/2013 | 25.6.2013 | 09:05

eCalypso-verkkoalusta yhdistää matkailuyrittäjät ja sosiaalisen matkailun palvelujen ostajat

eCalypso Platform on verkkosivu, jossa sosiaalisen matkailun ostajat ja monenlaiset matkailupalvelujen myyjät kohtaavat toisensa. Sivulle voi nyt rekisteröityä ja se alkaa toimia täydellä teholla 1. heinäkuuta.

Matkailupalvelujen tarjoajat voivat markkinoida ja myydä palvelujaan verkkoalustalla ("Join us as seller"). Palvelut voivat olla esimerkiksi majoitusta, ravintolatoimintaa, kuljetuspalveluja tai aktiviteetteja. Matkailupalveluja ostavat tahot, esimerkiksi yhdistykset, ammattiliitot ja nuoriso- tai seniorijärjestöt, saavat verkkoalustan kautta kätevästi tietoa matkailumahdollisuuksista ("Join us as buyer").

Brysselissä järjestettiin 12. kesäkuuta seminaari, jossa uutta eCalypso-alustaa esiteltiin ja eri toimijat kertoivat hyvistä käytännöistä matkailualalla. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Ulla Äänismaa esitteli Tourage-projektia, jonka avulla maakunnassa kehitetään matkailua kasvavalle yli 55-vuotiaiden matkailijoiden joukolle.

eCalypso liittyy Euroopan komission Calypso-hankkeeseen, joka pyrkii ratkaisemaan kaksi ongelmaa: kaikilla ei ole resursseja matkailuun tai lomaan ja toisaalta monet matkailupalvelut ovat vajaakäytössä kiireisimmän sesongin ulkopuolella.

Calypso tarjoaa matkustusmahdollisuuksia näille ryhmille:
- vähäosaiset nuoret aikuiset
- taloudellisissa vaikeuksissa olevat perheet
- vammaiset
- eläkeläiset, joilla ei ole varaa matkustaa tai kykyä suunnitella itse matkaa

Samalla matkailukohteet hyötyvät ja työllisyys paranee, kun Calypson myötä matkailijoita voi tulla sesongin ulkopuolella. Esimerkiksi eläkeläisillä on mahdollisuus matkustaa muulloin kuin yleisinä loma-aikoina. Pienet ja kehittyvät kohteet voivat Calypson avulla markkinoida toimintaansa ympäri Eurooppaa.

Lisätietoja:
eCalypso Platform
Calypso-hanke

Seminaariesitykset:
STEEP eCalypso 
Joining the eCalypso Platform
Tourage-projekti
Erzsébet-projekti Unkarissa