Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 24.6.2014

Alueiden komitea järjesti tilaisuuden julkishallinnon toiminnan kehittämisestä EAKR- ja koheesiorahastojen hallinnoinnissa


EU:n alueiden komitea järjesti 19. kesäkuuta keskustelutilaisuuden julkishallinnon toiminnan kehittämisestä EAKR- ja koheesiorahastojen hallinnoinnissa. Tilaisuudessa esiteltiin komission aluepolitiikan pääosaston (DG REGIO) uuden yksikön "Competence Centre for Administrative Capacity-Building and the Solidarity Fund" toimintaa. Lisäksi keskusteltiin hallinnollisten resurssien suurimmista pullonkauloista sekä toiminnan kehittämismahdollisuuksista.

Lisätietoa tilaisuudesta löytyy alla olevasta muistiosta.

Lisätietoa:
Tilaisuuden muistio