Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
LIIKENNE&ENERGIA -TIEDOTE 10/2013 | 24.05.2013

Smart Cities and Communities -innovaatiokumppaanuuden valmistelu etenee ripeästi

Komissio valmistelee uutta innovaatiokumppanuuttaan liittyen älykkäisiin kaupunkeihin ja yhteisöihin. Tavoitteena on saada strateginen täytäntöönpanosuunnitelma valmiiksi lokakuuhun mennessä ja innovaatiokumppanuus täyteen toimintaan heti ensi vuodesta alkaen. Sidosryhmät voivat osallistua jo nyt käytössä olevan Stakeholder Platform -portaalin kautta innovaatiokumppanuuden valmistelevaan toimintaan.

Innovaatiokumppanuus on komission uusi lähestymistapa tuoda yhteen toimijat kaikilta hallinnon tasoilta ja talouden sektoreilta löytämään ja toimeenpanemaan ratkaisuja yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Innovaatiokumppanuus ei ole rahoitusinstrumentti, vaan innovaatioiden ja ratkaisujen levittämisen väline. Lisäksi innovaatiokumppanuus tarjoaa osallistujilleen verrattoman mahdollisuuden kansainvälisten suhteiden luomiselle ja omien prioriteettien edistämiselle EU-politiikassa ja rahoitusohjelmissa.

Smart Cities and Communities -innovaatiokumppanuus työskentelee energian, liikenteen ja tietotekniikan risteyskohdassa älykkäiden ratkaisujen löytämiseksi kaupunkien ongelmien ratkaisemiseksi. Tavoitteena on tuottaa älykkäitä ratkaisuja mm. ruuhkien, saasteiden ja energiatehokkuuden aiheuttamiin ongelmiin.

Ohessa komission edustajan, Henriette van Eijlin, ERRIN-verkoston innovaatiokumppanuutta käsittelleessä tilaisuudessa pitämä esitelmä, joka kertoo innovaatiokumppanuuden valmistelujen edistymistä.

Lisätietoja:
Henriette van Eijlin esitys
Smart Cities and Communities Stakeholder Platform