Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Maaseudun kehittäminen | 22.5.2014

Maatalouden eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-AGRI järjestää julkisen kuulemisen tulevien teemaryhmien aihepiireistä


Maatalouden eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-AGRI perustaa vuosittain teemaryhmiä (focus groups), joiden toiminta keskittyy käytännönläheiseen tietoon ja sen hankkimiseen sekä tarpeiden tunnistamiseen. Ryhmiä voidaan perustaa vuosittain korkeintaan seitsemän. Tällä hetkellä toimivat seuraavat teemaryhmät: Organic farming, Protein crops, Antibiotics in pig production, genetic resources, Soil organic matter content in Mediterranean regions ja Integrated pest management (IPM): focus on Brassica species.

EIP-AGRI on nyt avannut julkisen kuulemisen, jossa se pyytää ehdotuksia seuraavien teemaryhmien aiheiksi. Alan toimijat voivat ehdottaa aiheita tai kysymyksiä, joiden ympärillä toimivasta teemaryhmästä voisi olla hyötyä maatalousalan innovaatiotoiminnan kehittämisessä.

Euroopan komissio valitsee uusien teemaryhmien aiheet vuosittaisen EIP-AGRI Service Point-työohjelman laatimisen yhteydessä.

Ehdotukset vuoden 2015 teemaryhmien aihepiireiksi tulee lähettää 1. lokakuuta 2014 mennessä. Tarkemmat ohjeet kuulemiseen osallistumisesta löytyvät alla olevan linkin kautta.

Lisätietoa:
Lisätietoa julkisesta kuulemisesta