Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
TIEDOTE 03/2013 | 22.11.2013 | 16:35

EU:n Itämeren alueen ohjelmaa 2014-2020 valmistelevat työpajat

EU:n Itämeren alueen ohjelman tavoitteena on edistää alueen kehitystä rannikkovaltioiden yhteistuumin. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Norja ja Valko-Venäjä kokonaisuudessaan sekä alueita Saksasta ja Venäjältä.

Uusi ohjelmakausi on alkamassa ja Itämeren alueen ohjelman rahoituksen painopisteiksi on valittu ainakin seuraavat kolme teemaa:
- Tutkimuksen tukeminen, tekninen kehitys ja innovaatiot
- Ympäristönsuojelu ja resurssitehokkuuden edistäminen
- Kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen keskeisiltä liikenneväyliltä

Teemojen kuvauksia ja sisältöjä ollaan parhaillaan luonnostelemassa. Asian tiimoilta järjestetään kolme työpajatapahtumaa, eli oma jokaiselle prioriteetille. Työpajojen tarkoituksena on informoida yleisöä prioriteettien sisällöistä, kuulla yleisön toiveita erityisistä yhteistyöteemoista ja saada palautetta tulevan kauden tavoitteista ja rahoitettavista hankkeista. Tiivistettynä työpajat siis paitsi informoivat osallistujiaan tulevan kauden rahoituksesta, myös antavat mahdollisuuden vaikuttaa vielä meneillään olevaan ohjelmatyöhön.

Työpajojen ajankohdat ja teemat ovat seuraavat:
17.4.2013, Berliini, ympäristöteema
24.4.2013, Riika, liikenneteema
25.4.2013, Riika, innovaatioteema

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Tapahtuman verkkosivu