Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
TIEDOTE 02/2013 | 22.11.2013 | 14:00

Anna panoksesi ERRIN-positiopaperiin eurooppalaisesta muotoilupolitiikasta

ERRIN-verkosto (European Regions Research and Innovation Network) valmistelee positiopaperia liittyen European Design Leadership Board -muotoiluasiantuntijaryhmän Euroopan komissiolle luovuttamaan raporttiin. "Design for Growth & Prosperity" -raportissaan ryhmä antoi komissiolle 21 suositusta siitä, miten muotoilua voitaisiin paremmin hyödyntää talouskasvun vahvistamisessa.  Meneillään olevassa kyselyssä ERRIN kartoittaa positiopaperin tarpeita varten alueiden toimijoiden mielipiteitä jokaisesta asiantuntijaryhmän raportissaan esittämästä suosituksesta.

ERRIN-verkoston valmisteleman positiopaperin tavoitteena on tuoda alueiden näkökulma komissiossa valmisteilla olevaan muotoilun ja innovaatioiden toimintasuunnitelmaan, jonka työstämisessä todennäköisesti hyödynnetään suuressa määrin edellämainittua raporttia.Kyselyn tulokset toimitetaan Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston Antti Valteelle.

Kyselylomake löytyy liitteenä tästä sähkeestä. Täytetty lomake ja mahdolliset kyselyyn liittyvät tiedustelut tulee osoittaa Solenne Romagnille (solenne.romagni@ccipif.be) 13.3 mennessä.

Lisätietoja:
Design for Growth & Prosperity -raportti komission sivuilla
Tiivistelmä Design for Growth & Prosperity -raportista
ERRIN-verkosto
Kyselylomake