Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Tiedote | 21.5.2014

Euroopan komissio järjesti infopäivän FET koordinaatio- ja tukitoimista


Euroopan komissio järjesti 16.5.2014 infotilaisuuden Horisontti 2020-ohjelman FET-hakujen koordinaatio- ja tukitoimista. FET eli Tulevat ja kehittyvät teknologiat (Future and Emerging Technologies) on Horisontti 2020 -ohjelmassa uusi aihealue, jonka tavoitteena on auttaa Eurooppaa kehittämään uusia innovaatioita, laajentaen FP7-ohjelman ICT -teemaa uusille ja monipuolisemmille aihealueille. Tähän pyritään erityisesti eri tieteenalojen välistä yhteistyötä syventämällä ja uudenlaisia toimijoita ja yhteistyökumppaneita etsimällä.

Koordinaatio- ja tukitoimien tavoitteena on luoda Eurooppaan parhaat mahdolliset puitteet tulevien ja kehittyvien teknologioiden tutkimukselle. Koska komissiolla ei ole tarvittavia resursseja ja asiantuntemusta kaikkien näiden toimien suorittamiseen, se hakee apua niiden toteuttamiseen kiinnostuneilta toimijoilta.

Tarkempaa tietoa infopäivän sisällöstä ja FET koordinaatio- ja tukitoimien hauista löytyy alla olevasta muistiosta.

Tarvittaessa Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolta voi pyytää infopäivän osallistujien yhteystietoja.

Lisätietoa:
Tilaisuuden muistio
Tilaisuuden esitykset komission sivuilla
Erityisasiantuntija Sointu Räisänen