Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 22.5.2014

EU:n tutkimuksen toimeenpanoviraston (REA) organisaatio on uudistunut


EU:n tutkimuksen toimeenpanovirasto (Research Executive Agency, REA) on uudistanut organisaatiotaan toukokuun alussa. Organisaatiouudistus toteutettiin, koska REA:lla on uudessa Horisontti 2020 -ohjelmassa entistä tärkeämpi rooli. REA hallinnoi suurta osaa ohjelman tutkimus- ja innovaatiohankkeista, ja sen tehtäviin kuuluu myös valvoa useita 7. puiteohjelman edelleen käynnissä olevia hankkeita.

Tutkimuksen toimeenpanovirasto tarjoaa myös hallinnollista ja logistista tukea sekä koko Horisontti 2020 -ohjelmalle että esimerkiksi Erasmus+ -ohjelmalle.

Organisaatiouudistuksen myötä REA on jakautunut kolmeen laitokseen:
 - Huipputason tiede
 - Teollisuuden johtoasema ja yhteiskunnalliset haasteet
 - Hallinto, talous ja tukipalvelut

REA siirtyy hoitamaan uusia tehtäviään porrastetusti vuoden 2014 aikana ja vuoden 2015 alussa. Organisaatiouudistus on osa toimia, joilla pyritään tehostamaan REA:n valmiuksia toteuttaa uusia tehtäviään.

Lisätietoa:
REA:n tiedote organisaatiouudistuksesta