Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
TIEDOTE 5/2013 | 22.03.2013 | 11:15

Seminaari Arktiset laivareitit: mahdollisuuksia ja uhkia Euroopalle

Seminaari Arktiset laivareitit: mahdollisuuksia ja uhkia Euroopalle (Arctic shipping routes: challenges and opportunities for Europe) järjestettiin Brysselissä Euroopan parlamentissa 5. maaliskuuta 2013. Tapahtumaa isännöi Dominique Riquet (MEP, EPP Group, Vice-Chair of the European Parliament's Transport and Tourism Committee) ja sen järjesti Arctic Policy and Economic Forum. Tapahtumassa keskusteltiin kahdesta teemasta:
1. Arktinen alue: uusi geopoliittinen ja taloudellinen todellisuus
2. Arktiset laivareitit: globalisaation tulevaisuuden valtatiet

Arktisen alueen strategista tärkeys ja kansainvälisen yhteistyön merkitys korostuivat tilaisuudessa. Arktisen alueen haasteet nähtiin monialaisina ja alueen merkityksen kasvu yhdistettiin esimerkiksi ympäristötekijöihin, energianlähteiden löytymiseen ja merenkulkuun. Tilaisuudessa puheet puhujat korostivat artisen alueen olevan tällä hetkellä intressien kohde enemmänkin luonnonvarojensa kuin liikennereittiensä puolesta, sillä esimerkiksi Kiina ja Etelä-Korea ovat osoittaneet kiinnostusta Grönlannin luonnonvaroihin. Myös arktisen alueen voimakkaasti antarktisesta alueesta poikkeava luonne korostui.

Tilaisuudessa puhuivat amiraali Nils Wang (Commandant of the Royal Danish Defence College), tohtori Damien Degeorges (Founder of the Arctic Policy and Economic Forum), Jan Fritz Hansen (Deputy Director, The Danish Shipowners' Association) ja Josep A. Casanovas (Maritime Transport & Logistics, DG MOVE, European Commission).

Lisätietoa:  
Muistio Arktiset laivareitit: mahdollisuuksia ja uhkia Euroopalle
The Arctic – a new geopolitical and economic reality

ARTIC SECURITY - an equation with several unknowns
Globalisation´s future motorways?
EU Arctic Policy, Developments from a Maritime Transport Perspective