Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
MAASEUDUN KEHITTÄMINEN 1/2014 | 21.1.2014 | 16:30

Työpaja: Tutkimuksen ja käytännön yhdistäminen – Horisontti 2020:n tarjoamat innovaatiomahdollisuudet maataloudessa ja maaseudulla


Brysselissä järjestettiin maatalouden eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP-AGRI) Horisontti 2020 -ohjelmaa käsittelevä työpaja 14.1.2014. Tilaisuuden tavoitteena oli lisätä tietämystä maatalouden eurooppalaisesta innovaatiokumppanuudesta, Horisontti 2020:n tarjoamista mahdollisuuksista sekä tutkimuksen ja käytännön yhdistämisestä. Tilaisuudessa puhuivat mm. Euroopan komission maata-louden ja maaseudun kehittämisosaston ja tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston virkamiehet, EIP-AGRI:n edustaja sekä käynnissä olevien, projektien edustajia eri jäsenvaltioista.

Työpajassa keskityttiin erityisesti Horisontti 2020:n monitoimijaisten projektien ja temaattisten verkostojen ehdotuspyyntöihin sekä niihin liittyviin käytännön asioihin. Eri toimijoiden yhteistyötä ja osallistamista hankkeisiin painotettiin useassa puheenvuorossa, ja se onkin yksi keskeisimmistä tavoitteista. Hankkeissa tulisi myös painottaa olemassa oleviin tarpeisiin vastaamista, uusia innovaatioita ja niiden toteuttamista käytännössä sekä toimivien ja hyödyllisten kummpanuussuhteiden luomista.

Lisätietoa:
Muistio: Tutkimuksen ja käytännön yhdistäminen – Horisontti 2020:n tarjoamat innovaa-tiomahdollisuudet maataloudessa ja maaseudulla
Tilaisuuteen liittyvät dokumentit
Lisätietoa EIP-AGRI:sta
Erityisasiantuntija Sointu Räisänen: etunimi.sukunimi@eastnorth.fi