Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 21.01.2014 |

EU:n julkinen kuuleminen liittyen INTERREG EUROPE-ohjelmaan

Alueiden välisen yhteistyön ohjelma INTERREG EUROPE (2014 - 2020) on saatu muotoiltua. Ohjelman tavoitteena on auttaa eurooppalaisia alueita suunnittelemaan ja toteuttamaan alueidensa politiikkaa ja ohjelmia tehokkaammin.  Pyrkimyksenä on kokemuksen, tiedon ja hyvien käytäntöjen vaihtaminen eri maiden ja eri sidosryhmien välillä.

Ohjelmalla pyritään kehittämään neljää temaattista tavoitetta
• Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen
• Pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen
• Tuetaan siirtymistä vähähiiliseen talouteen kaikilla aloilla
• Tuetaan ympäristönsuojelua ja materiaalitehokkuutta

Ohjelma rahoittaa alueiden välisiä projekteja, joissa yhteistyökumppanit eri EU-maista (myös Norja ja Sveitsi) ryhtyvät yhdessä kehittämään jotakin neljästä vastuualueesta. INTERREG EUROPE tarjoaa myös neuvontaa projekteihin liittyen.

Jäsenvaltioiden ylimpiä edustajia on jo kuultu ohjelmaan liittyen. Tässä vaiheessa jäsenvaltiot haluavat kuulla kaikkia asianomaisia sidosryhmiä erillisen kyselyn avulla. Vastauksesi helpottaa muotoilemaan tulevaisuuden ohjelmaa ja takaa sen mutkattoman täytäntöönpanon.

Kysely on auki aikavälillä 10.1.2014 - 21.3.2014

Lisätietoja:

Uutinen kuulemisesta
Linkki kyselyyn