Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
TIEDOTE 05/2013 | 20.09.2013 | 09:35

Suomea koskeva verkkoseminaari rajat ylittävistä saatavista

Komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto järjestää 3. lokakuuta verkkoseminaarin, jonka aiheena on rajat ylittävien luottojen ja saatavien hoito suomalaisesta näkökulmasta.
Pk-yritysten on usein hankalaa tai kallista (konsultointi, oikeudellinen neuvonta, käännöskustannukset jne.) ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin toisissa EU-maissa olevia yrityksiä tai yksityishenkilöitä vastaan. On myös pelkona, etteivät ne saa rahojaan.
Tämä verkkoseminaari on osa kansallisten tapahtumien sarjaa. Se tavoitteena on auttaa pk-yrityksiä ymmärtämään mitä vaihtoehtoja niillä on käytössään.

Lisätietoa:
Tapahtuma komission sivuilla