Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 19.12.2013 |

Tutkimus alue- ja koheesiopolitiikan vaikutuksesta väestönmuutoksen ongelmiin

Euroopan parlamentti on julkaissut tutkimuksen aiheesta "How can regional and cohesion policies tackle demographic challenges?". Siinä analysoidaan miten 2007-2013 rahoituskauden koheesiopolitiikka ja rakennerahastot ovat vaikuttaneet väestönrakenteen muutokseen alueellisella tasolla. Tavoitteena on parantaa koheesiopolitiikan toimien vaikuttavuutta ensi rahoituskaudella 2014-2020.

Tutkimuksesta käy ilmi, että alueellinen ja paikallinen ulottuvuus on olennainen väestönrakenteen muutosta käsiteltäessä ja koheesiopolitiikka on yksi tärkeimpiä välineitä, joka auttaa alueita mukautumaan väestönrakenteen muutoksiin. Koheesiopolitiikan vaikutukset näkyvät selkeimmin alueilla, jotka keskittyvät väestönrakenteellisiin prioriteetteihin, joissa koheesiopolitiikka on integroitu alueellisiin ja kansallisiin strategioihin, jotka ovat luoneet tehokkaita julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja joiden paikallisilla ja alueellisilla viranomaisilla on hallintokapasiteettia.

Tutkimuksen tulokset ovat samoilla linjoilla Euroopan parlamentin 2011 päätöslauselman kanssa ja osittain niihin on jo löydetty vastaavuuksia koheesiopolitiikan 2014-2020 ohjelmaluonnoksista ja yhteisestä strategiakehyksestä. Tutkimuksen mukaan väestönrakenteen muutokseen on kuitenkin kiinnitettävä enemmän huomiota prioriteettina, jotta rakennerahastojen vaikuttavuutta voidaan parantaa. Tarvitaan myös ohjeita jäsenvaltioille ja alueille, jotta ne voivat puuttua väestönrakenteen muutoksen haasteisiin kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien avulla. Lisäksi on jaettava hyviä käytänteitä ja kehitettävä työkaluja, joiden avulla arvoidaan rakennerahastojen vaikutusta väestönrakenteen muutoksiin sekä tarjottava teknistä tukea virkamiehille ja paikallisille sidosryhmille. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli väestönrakenteen muutoksen haasteissa, sillä se voi vaikuttaa aiheen näkyvyyteen koheesiopolitiikassa.

Lisätietoja:
How can regional and cohesion policies tackle demographic challenges?