Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
TERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALIALA  | 19.9.2013

Uusi työllisyyttä ja sosiaalisia innovaatioita koskeva Euroopan Unionin ohjelma EaSI


Uusi ohjelma muodostaa neljännen peruspilarin Euroopan sosiaalirahaston, vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun (FEAD) ja Euroopan globalisaatiorahaston rinnalle työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden -aloitteelle.

Työllisyyttä ja sosiaalisia innovaatioita koskeva Euroopan Unionin ohjelma (EU programme for Employment and Social Innovation, EaSI) perustuu kolmeen jo olemassa olevaan välineeseen, joiden toiminta integroituu ja kattavuus laajenee:

– Progress-ohjelma (edistää työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta)
– EURES (Euroopan työnvälityspalvelu)
– Progress-mikrorahoitusjärjestely

Ohjelman kokonaisbudjetti vuosille 2014-20 on 815 miljoonaa euroa ja se käynnistyy tammikuussa 2014.

Uudella ohjelmalla pyritään takaamaan, että EU-maiden on helpompi tehdä tarvittavia järjestelmäuudistuksia, yrittäjien saatavilla on enemmän pieniä lainoja ja että työvoiman vapaa liikkuvuus ja yritysten mahdollisuus palkata työntekijöitä muista EU-maista toteutuvat koko Euroopassa.

Lisätietoa:
Komission uutinen
Komission lehdistötiedote
Ohjelman tiivistetty sisältö