Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
TERVEYDENHUOLTO JA SOSIAALIALA  | 19.9.2013

Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -työohjelmaluonnos vuosille 2014–2015


Liitteenä olevaan muistioon on koottu Horisontti 2020-ohjelman yhteiskunnalliset haasteet -pilarin 1. kokonaisuuden, eli terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -aihealueen työohjelmaluonnoksen keskeisimmät sisällöt.

Työohjelmaluonnoksiin on syksyn mittaan odotettavissa vielä jonkin verran muutoksia, mutta luonnoksien perusteella EU:n suorista rahoitusinstrumenteista kiinnostuneiden kannattaa jo aloittaa hakuihin valmistautuminen. Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 käynnistyy virallisesti 1.1.2014, mutta ensimmäisten hakujen odotetaan aukeavan joulukuussa 2013.

Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -kokonaisuuden alla tehtävät toimet pyrkivät vastaamaan väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin, tarttuvien ja ei-tarttuvien tautien kasvavaan määrään sekä taloudellisen kriisin vaikutuksiin, jotka kaikki vaarantavat Euroopan terveys- ja hyvinvointijärjestelmän kestävyyden ja tasapuolisuuden.

Uuden työohjelman hakukuvaukset eivät ole yhtä yksityiskohtaisia mitä aikaisemmassa, 7. puiteohjelman vastaavassa työohjelmassa. Tämä antaa toteuttajille suuremman vapauden vastata haasteisiin sopivaksi katsomallaan tavalla, minkä toivotaan myös synnyttävän yhä innovatiivisempia lähestymistapoja ja innost-van mukaan uusia toimijoita. Uuden toimintatavan myötä suuri osa hakuteemoista tulee olemaan kaksivaiheisia: ensin vaaditaan vain lyhyt yhteenveto ehdotetusta hankkeesta ja vain toiseen vaiheeseen edenneet projektit toteutetaan täysimääräisesti.

Työohjelmaluonnos vuosille 2014–2015 sisältää kahden haun sisällöt: pääteemoina on henkilökohtainen terveys ja hyvinvointi, joka jakaantuu seitsemään alakokonaisuuteen sekä toisena pääkokonaisuutena koordinaatiotoiminta.

Jos haluat yksityiskohtaisempaa tietoa Horisontti 2020 -työohjelmaluonnoksesta, älä epäröi ottaa yhteyttä EU-toimistoon.

Lisätietoja:
Muistio terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi -työohjelmaluonnoksesta