Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
ALUEKEHITYSTIEDOTE 11/2013 | 19.09.2013 

Lentoasemien valtiontuen uudet suuntaviivat


Euroopan komissio on julkaissut ehdotuksen uusiksi lentoasemien ja lentoyhtiöiden valtiontuen suuntaviivoiksi. Suuntaviivoista on julkinen kuuleminen ja niiden sisältöön voi vielä vaikuttaa. Sidosryhmien kommentteja otetaan vastaan 25.9.2013 asti.

Uusien suuntaviivojen mukaan valtiontuki lakkaa kokonaan yli 5 miljoonan vuosittaisen matkustajan lentoasemilla. Pienemmille lentoasemille on asetettu tuen enimmäismäärät, yli kolmen miljoonan matkustajan kentillä se saa olla korkeintaan 25%, 1-3 miljoonan matkustajan kentillä 50% ja alle miljoonan kentillä 75%. Alle 200 000 vuosittaisen matkustajan kentät lasketaan poikkeuksiksi. Myös toimintatukea rajoitetaan reilusti ja kymmenen vuoden siirtymäajan jälkeen siitä luovutaan kokonaan. Toiminnan aloittamista koskevan valtiontuen säännötkin on uusittu selkeämmiksi. Valtiontukea saadakseen lentoaseman on esitettävä liiketoimintasuunnitelma, jossa asema todistaa kykynsä tehdä voittoa. Tappiollista toimintaa ei tueta, ellei sitä lasketa yleistä taloudellista etua koskevaksi palveluksi.

Komission ehdotukseen liittyen Brysselissä järjestettiin kaksi tapahtumaa: Citizens, Aviation and State Aid -seminaari 16.9.2013 sekä Regional Airports - Soon to be grounded? -väittely 17.9.2013. Ohessa muistio, jossa tiivistetysti kerrotaan näissä tapahtumissa esiin nousseet suuntaviivojen sisällöt.

Lisätietoja:
Muistio tapahtumista
Julkinen kuuleminen
Komission tiedonanto