Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne 21/2013 | 18.10.2013

Komissio panostaa voimakkaasti älykkäiden kaupunkien kehittämiseen

Euroopan komissio arvioi investoivansa 200 miljoonaa euroa seuraavan kahden vuoden aikana Smart Cities -hankkeisiin. Älykkäiden kaupunkien ja yhteisöjen Euroopan innovaatiokumppanuusverkostoryhmä on hyväksynyt kumppanuuden strategisen toteuttamissuunnitelman. Suunnitelma vauhdittaa älykkäiden kaupunkien kehittymistä.

Jokainen kaupunki, yritys, yhdistys, hallinto- tai tutkimuselin on tervetullut sitoutumaan haasteisiin. Eurooppalainen innovaatiokumppanuus (European Innovation Partnership, EIP) aukaisee avoimen haun teemalla "Smart City and Community Commitments" vuoden 2014 alkupuolella. Haun myötä kehitettävien Smart City -ratkaisujen toivotaan parantavan kansalaisten elämänlaatua, lisäävän teollisuuden ja pk-yritysten kilpailukykyä sekä lisäävän kestävämpää energia-, liikenne- ja ICT -järjestelmiä ja rakenteita.

Pohjoisten harvaan asuttujen alueiden NSPA -verkoston mukaan Smart Cities-aloitteen tulee huomioida myös pienemmät kaupungit, joten paikkakunnan asukasluku ei tulisi olla esteenä osallistumiselle.

Lisäksi Horisontti 2020:n useassa työohjelmassa (kuten energiatyöohjelmassa) on avautumassa hakuja Smart Cities -teeman ympäriltä. EIP:n toimintaan liittyminen avaisi siis useita ovia!

Lisätietoja:
Komission lehdistötiedote
NSPA-verkoston Smart Cities -aloite
Erityisasiantuntija Sointu Räisänen, Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto (info@eastnorth.fi)