Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Maaseudun kehittäminen 18.7.2014

Asiantuntijahaku: Eurooppalainen innovaatiokumppanuus "Maatalouden tuottavuus ja kestävyys" (EIP-AGRI)


Euroopan komissio hakee asiantuntijoita neljään uuteen Eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP) maatalouden tuottavuus ja kestävyys-asiantuntijaryhmään. Vuoden 2014 lopppupuolella toimintansa aloittavat asiantuntijaryhmät ovat:

- Optimising the profitability of crop production through Ecological Focus Areas
- Innovative Short Food Supply Chain management
- IPM practices for soil-borne diseases suppression in arable crops, both in greenhouse and open field

Asiantuntijaryhmien tehtäviin kuuluvat:

- laatia yhteenveto aiheesta
- koota aihealueen parhaat käytännöt, listaten aiheeseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet
- koota yhteenveto alan huippututkimuksesta, listaten mahdollisia ratkaisuja tunnistettuihin haasteisiin
- tunnistaa alan tarpeita ja ehdottaa tulevia tutkimusaiheita
- ehdottaa prioriteetteja ja aiheita, joiden pohjalta muodostetaan (EIPin) operatiivisia ryhmiä, jotka testaavat ratkaisuja käytännössä

Asiantuntijaryhmän jäsenet tekevät yhteistyötä 1-1,5 vuoden ajan. Asiantuntijoita haetaan seuraavilta aloilta:

- Maanviljelijät ja alan neuvonantajat, joilla on tarvittava tekninen tietämys
- Talousalan asiantuntijat, joilla on vahvat tiedot alasta, sisältäen tietoja markkinoiden kehityksestä, tuotantokustannuksista, tarjonnasta ja sosioekonomisista vaikutuksista maanviljelijöille
- Tutkijat ja innovaatioasiantuntijat

Halu päättyy 8.9.2014. Suomalaisia on mukana jo useassa aiemmin perustetussa asiantuntijaryhmässä, mutta toistaiseksi vielä valitettavan vähän. Asiantuntijaryhmissä mukanaolo tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden mm. vaikuttaa Euroopan tuleviin tutkimus- ja innovaatiorahoituksen aihealueisiin.  

Lisätietoja:
Hakukuulutus
Eurooppalainen innovaatiokumppanuus maatalouden tuottavuus ja kestävyys
Erityisasiantuntija Sointu Räisänen