Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 17.04.2014 |

Yhteisen ohjelmasuunnittelun tutkimusstrategia väestörakenteen muutoksista on julkaistu


Brysselissä julkaistiin 11.4.2014 eurooppalainen tutkimusstrategia yhteisen ohjelmasuunnittelun aloitteesta (Joint Programming Initiative, JPI) koskien väestönrakenteen muutosta. Aloite  "More Years, Better Lives - The Potentials and Challenges of Demographic Change", jonka avulla koordinoidaan väestörakenteen muutosten aiheuttamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin liittyvää tutkimusta, on yksi kymmenestä eurooppalaisesta yhteisen ohjelmasuunnittelun aloitteesta.   

Yhteisen ohjelmasuunnittelun lähtökohtana ovat suuret eurooppalaiset tai maailmanlaajuiset haasteet, joita ei pystytä ratkaisemaan vain kansallisin toimin. Väestörakenteen muutos on erittäin hyvä esimerkki tällaisesta haasteesta. Yhteisessä ohjelmasuunnittelussa kootaan eri maiden kansallisia resursseja, tutkimusosaamista, rahallisia resursseja sekä infrastruktuureja yhteisesti koordinoituihin toimiin. "More Years, Better Lives" -aloitteessa ovat mukana 14 EU:n jäsenmaata ja Kanada. Suomen edustajat ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja Marja Vaarama sekä Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunnan jäsen Sarianna Sipilä.

Uudessa tutkimusstrategiassa on määritelty neljä prioriteettialuetta:

(1) Quality of Life and Health
(2) Economic and Social Production,
(3) Governance and Institutions
(4) Sustainability of Welfare in the EU

Tämän viestin lisätietoa osuudesta löydät tutkimusstrategian ja tiivistelmän siitä.

Lisätietoa:
More Years, Better Lives -internetsivut
Tutkimusstrategia
Tiivistelmä tutkimusstrategiasta