Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Matkailu | 16.12.2013 |

Kaksi matkailualan julkista kuulemista

Komissio pitää kaksi julkista kuulemista koskien matkailualaa EU:ssa. Ensimmäinen kuuleminen käsittelee säännösten aiheuttamaa ja hallinnollista taakkaa matkailuliiketoiminnassa. Nämä voivat haitata yritysten kasvumahdollisuuksia ja kilpailukykyä sekä haitata matkailupolitiikan tehokkuutta. Tavoitteena on tunnistaa kaikki EU:n, kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason poliittiset aloitteet sekä hallinnolliset käytänteet ja pyrkiä vähentämään pien- ja mikroyritysten taakkaa. Komissio haluaa myös kuulla julkisten ja yksityisten sidosryhmien edustajien hyvistä käytänteistä ja aloitteista.

Toinen kuuleminen koskee tulevaisuuden turismia Euroopassa. Tavoitteena on paremmin tunnistaa matkailualan tärkeät haasteet ja mahdollisuudet tulevaisuudessa sekä käydä läpi 2010 hyväksytty toimintasuunnitelma mahdollisia muutoksia varten.

Lisätietoja:
Open Consultation on Regulatory and Administrative Framework on Tourism Businesses, Public Administrations, and other Tourism Stakeholders in the EU
Consultation on the European Tourism of the Future