Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 17.6.2014

Euroopan alueellisen yhteistyön EAY-ohjelmat on hyväksytty


Hallitus hyväksyi yhdeksän Euroopan alueellisen yhteistyön EAY-ohjelmaa 12. kesäkuuta. Ohjelmat tulevat käynnistymään myöhemmin tämän vuoden aikana.

EAY-ohjelmat tukevat rajat ylittävää yhteistyötä, tiedon vaihtoa ja tutkimusta sekä laajempaa alueiden välistä yhteistyötä koko EU:n alueella. Ohjelmat täydentävät kansallista rakennerahasto-ohjelmaa.

Kaudella 2014-2020 Suomi osallistuu yhdeksään EAY-ohjelmaan:

Rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat:
1. Pohjoinen (Suomi, Ruotsi, Norja)
2. Botnia-Atlantica (Suomi, Ruotsi, Norja)
3. Keskinen Itämeri (Suomi/Ahvenanmaa, Ruotsi, Viro, Latvia).

Valtioiden välisen yhteistyön ohjelmat:
4. Itämeren alue (Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Norja, Valkovenäjä, Venäjä)
5. Pohjoinen periferia ja Arktis (Suomi, Ruotsi, Iso-Britannia/Skotlanti, Iso-Britannia/Pohjois-Irlanti, Irlanti, Norja, Islanti, Grönlanti, Färsaaret).

Koko EU:n kattavat alueiden välisen yhteistyön ohjelmat:
6. INTERREG EUROPE (kaikki EU-maat + Norja, Sveitsi)
7. INTERACT III (kaikki EU-maat + Norja, Sveitsi)
8. URBACT III (kaikki EU-maat + Norja, Sveitsi)
9. ESPON 2020 (kaikki EU-maat + Norja, Sveitsi, Liechtenstein).

Kaudella 2014-2020 Suomella on käytettävissä 161,3 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahastosta rajat ylittävää ja valtioiden välistä yhteistyötä varten. Kaikki yhdeksän ohjelmaa ovat jatkoa edellisellä rahoituskaudella toteutetuille ohjelmille. Uudella kaudella  ohjelmissa painotetaan erityisesti innovoinnin vahvistamista, pk-yritysten kilpailukyvyn parantamista sekä ympäristön suojelemista ja luonnonvarojen käytön tehokkuuden parantamista.

Lisätietoa:
Lisätietoa EAY-ohjelmista TEM:in sivuilla