Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Kulttuuri ja luovat alat 8/2013 | 15.11.2013 |

Komissio hyväksyi uudet säännöt elokuva-alan valtiontuelle


Euroopan komissio on päivittänyt kriteereitään jäsenvaltioiden elokuva- ja audiovisuaalialan valtiontuen suhteen.

Uusien sääntöjen myötä elokuvantuotannolle myönnettävän valtiontuen soveltamisalaa laajennetaan  audiovisuaalisten teosten kaikkiin vaiheisiin, jäsenvaltioiden roolia tukien päättämisessä korostetaan, rajat ylittävien tuotantojen tukea helpotetaan ja elokuvaperinnön suojaamiseen kiinnitetään huomiota.

Tukea voi edelleen saada enintään 50% tuotantobudjetista, tosin rajat ylittävissä yhteistuotannoissa tuen määrä on enintään 60%. Jäsenvaltiot voivat myös edelleen edellyttää aluesidonnaisuutta varojen käytössä, millä edistetään uusien sääntöjen mukaisesti kulttuurista monimuotoisuutta. Lisäksi jäsenvaltioita kannustetaan tukemaan elokuvantekijöitä tallentamaan teoksensa yhteiseen eurooppalaiseen elokuvatietokantaan kulttuuriperinnön suojelemiseksi.

Jäsenvaltioilla on kaksi vuotta aikaa mukauttaa tukijärjestelmänsä uusien sääntöjen mukaiseksi.

Lisätietoja:
Lehdistötiedote
Komission tiedonanto