Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
TIEDOTE 1/2013 | 18.2.2013 | 12:35

Social Tourism European Exchanges Platform: yhteistyömahdollisuuksia sosiaalisen matkailun saralla

Social Tourism European Exchanges Platform (STEEP) on EU-rahoitteinen hanke, joka lanseeraa verkkoalustan edistämään sosiaalisen matkailun kohdeasiakasryhmien – nuoriso, matalatuloiset perheet, seniorit ja vammaiset ihmiset – matkailua Euroopassa. STEEP-verkkoalusta on tarkoitettu sekä organisaatioille, jotka järjestävät lomia sosiaalisen matkailun kohderyhmille, että majoituksen ja palveluiden tarjoajille. Se tarjoaa tiedon, julkaisuiden ja hyvien käytäntöjen lisäksi myös markkinapaikan sosiaalisen matkailun kysyntä- ja tarjontapuolen kohtaamiselle.

Euroopan komissio on ilmaissut halunsa jatkumolle pitää verkkoalustatyökalu käytössä myös hankkeen päättymisen jälkeen. Kun verkkoalustan virallinen versio julkaistaan kesällä 2013, alustan hallinnointi ja omistajuus siirtyy voittoa tavoittelemattoman organisaation nimiin.

STEEP-alustalle etsitään nyt hyviä käytäntöjä, koekäyttäjiä ja mahdollisia tulevia jäseniä esteettömän ja seniori- ja nuorisomatkailun parissa toimivilta tahoilta. Mikäli teillä on aiheeseen liittyviä toimintoja, hankkeita tai kiinnostusta mahdolliseen yhteistyöhön, voitte ottaa yhteyttä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistoon Janika Luukiseen tai suoraan STEEP-hankkeesta vastaavaan Danny Silvaan.

Lisätietoja:
Social Tourism European Exchanges Platform
Euroopan komission Calypso-aloite