Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Maaseudun kehittäminen | 14.05.2014 |

Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2014 - 2020


Suomen Valtioneuvosto on hyväksynyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2014–2020. Ohjelma on keskeinen väline maatalouden uudistamisessa ja maaseudun elinvoimaisuuden kehittämisessä. Maaseutuohjelmassa on käytössä hieman edellistä ohjelmakautta enemmän julkisia varoja, yhteensä 5 618 miljoonaa euroa. Tästä määrästä osa kansallista ja osa EU-rahoitusta. Lisäksi kokonaisuuteen tulee yksityistä rahaa investointien kautta.

Ohjelma on merkittävä väline Suomen biotaloudelle, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia maaseudulle ja kansantaloudelle. Ohjelmaa toteutetaan alueellisten painotusten mukaan. Alueellisten toimien  tavoite on monipuolistaa elinkeinoja ja lisätä työllisyyttä maaseudun pk-yrityksissä. Ohjelma pyrkii lisäämään maaseudun elinvoimaa tukemalla saavutettavuutta, teknologian käyttöönottoa, kylien ja uusien palvelumuotojen kehittämistä sekä huolehtimalla asuinympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta. Maaseutuohjelma tarjoaa myös viljelijöille työkaluja vesiensuojeluun ja ilmastonmuutokseen varautumiseen.

Rahoitusta hankkeisiin pystyy hakemaan ELY-keskuksilta ja paikallisilta Leader-ryhmiltä. Hankkeilla pyritään vastaamaan tiettyihin alueen tarpeisiin ja tukemaan alueen kehitystä.

Euroopan komission on hyväksyttävä ohjelma ennen sen käynnistymistä. Ohjelma on lähetetty komissiolle nähtäväksi ja tukien odotetaan olevaan haettavissa vuoden 2015 alussa. Valtioneuvoston hyväksymä teksti on tämän viestin liitteenä.

Lisätietoa:
Hyväksytty Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma