Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto | 15.04.2014 |

Julkinen kuuleminen liittyen terveysalan mobiilisovelluksiin (mHealth)


Euroopan komissio käynnisti 10.4.2014 mobiilisovelluksia (mHealth) koskevan kuulemisen, jossa haetaan näkemyksiä siitä, miten eurooppalaisten terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää erilaisten mobiililaitteiden, kuten älypuhelinten, tablettien, terveydenseurantalaitteiden ja muiden langattomien laitteiden avustuksella.

Terveysalan mobiilisovellukset voivat tarjota hyötyjä seuraavasti:

- potilaat saavat lisää valtaa ja riippumattomuutta sekä mahdollisuuksia ennaltaehkäistä terveysongelmia
- terveydenhuoltojärjestelmät tehostuvat, mikä mahdollistaa suuret kustannussäästöt
- innovatiivisille palveluille, sovellustaloudelle ja uusille yrityksille avautuu mittavia mahdollisuuksia.

Erilaiset mobiilisovellukset voisivat liittyä esimerkiksi verenpaineen mittaukseen, insuliinin annosteluun tai vaikkapa ruokavaliosuosituksiin. Terveysalan sovellusten turvallisuuteen liittyy kuitenkin vielä ratkaistavia asioita koskien muun muassa tietosuojaa, yhteentoimivuutta ja lakisääteisiä vaatimuksia. Epätietoisuutta esiintyy esimerkiksi siitä, mitä tietosuojasääntöjä täytyy soveltaa ja katsotaanko sovellukset lääkinnällisiksi laitteiksi, joilta vaaditaan Euroopan unionin CE-tyyppihyväksyntä.

Nyt komissio haluaa kuulla mielipiteitä kuluttaja- ja potilasjärjestöiltä, terveysalan ammattilaisilta ja organisaatioilta, viranomaisilta, sovelluskehittäjiltä, teleyrityksiltä, mobiililaitevalmistajilta ja kaikilta asiasta kiinnostuneilta. Näkemykset pyydetään esittämään 3.7.2014 mennessä. Lisätietoa-osiossa on linkki kyselyyn.

Lisätietoa:
Linkki komission uutiseen
Linkki kyselyyn