Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
KULTTUURI- JA LUOVAT ALAT | 12.9.2013 |

Luova Eurooppa -ohjelmaneuvottelut etenivät

EU-jäsenmaiden edustajat pääsivät heinäkuun lopulla sopuun tulevan EU-ohjelmakauden kulttuurin, median ja luovien alojen Luova Eurooppa -ohjelman asetustekstistä ja budjetista. Tämä on askel lähemmäksi lopullista ohjelmapäätöstä, mutta vaatii vielä Euroopan parlamentin täysistuntoäänestyksen lokakuussa ja neuvoston virallisen hyväksynnän. Luova Eurooppa tuo yhteen nykyisellä ohjelmakaudella itsenäisinä toimineet EU:n Kulttuuri-, Media- ja Media Mundus -ohjelmat tavoitteena luovien ja kulttuurialojen osaamisen ja valmiuksien kasvattaminen, toimijoiden ja teosten liikkuvuus sekä tietoperustan vahvistaminen.

Ohjelmassa jatkuvat tutut avustusmuotoiset tukimuodot, ja uutuutena lanseerataan Euroopan investointirahaston takausinstrumentti, joka tarjoaa luovien ja kulttuurialojen pk-yritysten kanssa toimiville rahoittajille takauksia ja helpottaa näin yritysten lainansaantia. Tämänhetkisessä neuvottelutilanteessa arvio ohjelman budjetista on noin 1,463 miljardia euroa. Rahoitus jakautuu ohjelman eri osa-alueille suhteella kulttuuri 31 %, media 56 % ja lainainstrumentti 13 %.

Ohjelman painotuksissa tapahtuu kuitenkin jonkin verran muutoksia verrattuna aiempaan. Tuki eurooppalaisille yhteistyöhankkeille säilyy kulttuurin alaohjelman keskiössä, mutta muita painotuksia ovat rajat ylittävän liikkuvuuden ohella mm. yleisötyö ja uusien yleisöjen tavoittaminen, osaamisen kehittäminen sekä digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntäminen. Ohjelma painottaa myös uusien liiketoimintamallien kehittämistä. Media-alaohjelmassa jatkuvat edelleen tuet yhteistyöhankkeille, levitykselle, festivaaleille ja jatkokoulutukselle. Sen sijaan i2i Audiovisual-tuki lopetetaan ja peruskoulutus (Initial Training) siirtyy osaksi koulutuksen Erasmus +-ohjelmaa. Lisäksi peliala, yleisötyö ja mediakasvatus saavat oman tukensa ja yhteistuotannoille käynnistetään uusi tuki.

Ohjelman tiedotus- ja neuvontatoiminnasta kansallisesti vastaavista Media Deskeistä ja nykyisistä Kulttuurin yhteyspisteistä tulee Creative Europe Deskejä. Uuden ohjelman ensimmäiset haut voidaan julkaista loppuvuodesta 2013, mikäli päätöksenteko etenee suunnitellussa aikataulussa.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Janika Luukinen (janika.luukinen@eastnorth.fi)
Hankeklinikat CIMOssa 26.9. ja 17.10.
Luova Eurooppa -kompromissiteksti