Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 13.5.2014

Suomen rakennerahastokausi vuosille 2014-2020 on avattu


Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori avasi Suomen rakennerahastokauden vuosille 2014-2020 Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta. Uusi rakennerahasto-ohjelma on nimeltään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, ja sen keskiössä ovat pk-yritysten kilpailukyky, uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden edistäminen, koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen sekä sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta.

Rahoitusta on kaudelle 2014-2020 käytettävissä reilut 2,6 miljardia euroa. Ministeri Vapaavuoren mukaan ohjelman avulla on tavoitteena luoda mm. 12 700 uutta työpaikkaa ja 1 200 uutta yritystä. Rakennerahastoilla tuetaan esimerkiksi pk-yritysten yritys- ja liiketoiminnan kehittämistä, kasvua ja kansainvälistymistä sekä energiatehokkuutta.

Ohjelmassa painotetaan erityisesti myös vähähiilisyyden edistämistä ja tuetaan esimerkiksi vähähiilisyyttä edistävien tuotteiden tai materiaalien kehittämistä.

Koska rahoitus on vähentynyt tuntuvasti edellisestä kaudesta, on rakennerahastojen hallinnointia kevennetty. Tavoitteena on kohdistaa resurssit hallinnon sijaan uutta liiketoimintaa synnyttäviin ja työllisyyttä parantaviin hankkeisiin. Myös rahoituksen hakemista ja hankkeiden toteuttamista on uudella kaudella ykisnkertaistettu muun muassa siirtymällä kokonaan sähköiseen hakuun ja hakemusten käsittelyyn.

Lisätietoa:
Lisätietoa Suomen rakennerahasto-ohjelmasta