Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
TIEDOTE 1/2013 | 22.11.2013 | 14:35

Ajankohtaiskatsaus: Älykäs erikoistuminen

European Regions Research and Innovation Network (ERRIN)-verkosto käsitteli Smart Specialisation -työryhmäkokouksessaan 25.tammikuuta komission edustaja Claus Schultzen johdolla älykkään erikoistumisen strategoihin ja niiden toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Älykäs erikoistuminen (smart specialication) on konsepti, joka esiintyy yhä enenevässä määrin sekä EU:n koheesio- että tutkimus- ja innovaatiopolitiikan yhteydessä. Kansallisten/alueellisten älykkään erikoitumisen tutkimus- ja innovaatiostrategioiden laatiminen on tulevalla EU-ohjelmakaudella ennakkoehtona EAKR-toimenpideohjelmien toteuttamisessa. Tällä haetaan myös konkreettisia synergioita rakennerahastoiden ja EU:n erillisohjelmien, kuten Horisontti 2020, välille.

Strategioiden valmistelun tukena toimii Smart Specialisation Platform-verkkofoorumi, johon Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston alueista ovat rekisteröityneet Lappi, Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa. Platform auttaa rekisteröityneitä toimijoita strategiaprosessissa tarjoamalla koulutusta, vertaisarviointia, oppaita ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä. Platform lähestyy älykästä erikoistumista myös eri teemojen kautta. Erityisesti tahoja, joita kiinnostaa yhteistyö Universities and Smart Specialisation - tai Digital Agenda for Europe/ICT-based innovation –teemojen puitteissa, pyydetään ottamaan yhteyttä: jrc-ipts-s3platform@ec.europa.eu .

Alueistamme Lappi arvioitti omaa älykkään erikoistumisen valmisteluprosessinsa viimeisimmässä platformin järjestämässä vertaisarviointityöpajassa, joka pidettiin helmikuun 7- 8. päivä Palma de Mallorcalla. Seuraavat vertaisarviointityöpajat, joihin kaikki platformiin rekisteröityneet alueet voivat ilmoittautua, järjestetään 13-14. maaliskuuta Brnossa ja 14-15. toukokuuta Vaasassa.

Lisätietoa:

Muistio ERRIN Smart Specialisation työryhmäkokous
Smart Specialisation Platform (S3 Platform)
Erityisasiantuntija Janika Luukinen, sähköposti: janika.luukinen@eastnorth.fi