Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Ympäristö, energia ja liikenne 1/2014 | 13.01.2014 | 09:40

Robinwood Plus -projektin suositukset EU:n metsästrategiaan


Viiden eurooppalaisen kumppanialueen yhteistyössä toteuttama Robinwood Plus -projekti (Interreg IVC) julkaisi elokuussa 2013 suosituksia Euroopan Unionin metsästrategiaan ohjelmakaudelle 2014–2020. Vuonna 2010 alkunsa saanut nelivuotinen Robinwood Plus -projekti keräsi yhteen viisi kumppanialuetta neljästä Euroopan Unionin jäsenvaltiosta: projektissa yhteistyötä ovat tehneet Kainuu, Liguria (projektin johtaja) ja Calabria Italiasta, Limousin Ranskasta ja Harghita Romaniasta.  Projektissa on pyritty parantamaan ja piristämään aluetaloutta ja maaseutuyhteisöjä edistämällä ja kehittämällä metsien monikäyttöä metsätalouden toimintasuunnitelman ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Ohjelman puitteissa laaditut, Euroopan komissiolle esitetyt suositukset jakaantuvat viiteen kategoriaan:
1.    Ympäristökasvatus
2.    Metsien kehittäminen ja hoito
3.    Biologinen monimuotoisuus ja biomassa
4.    Puun ja paikallisen osaamisen edistäminen
5.    Metsäalueiden matkailukäyttö

Esitettyjen suositusten tavoitteena on pyrkiä edistämään metsien monikäytön kehittämisstrategian asettamia tavoitteita.

Lisätietoja:
Muistio
Projektin verkkosivut