Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 11.12.2013

Tutkimushankkeen kumppanuushaku alueille ja kaupungeille 


Spatial Foresight -yrityksen johtama konsortio etsii komission alue-ja kaupunkipolitiikan pääosaston tilaamaan tutkimushakkeeseen "Study on promoting multi-level governance in support of Europe 2020" osallistujakumppaneita eurooppalaisista alueista ja kaupungeista.

Tutkimus linkittyy Eurooppa 2020 -strategiaan ja keskittyy kahteen pääaiheeseen, joiden tiimoilta hakijoilla on oltava vahva kiinnostus muuttaa nykyisiä käytäntöjä:

 - olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuus
 - kaupunkialueiden sosiaalinen osallisuus

Osallistujalle kumppanuus antaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia vastaavassa tilanteessa olevien alueiden kesken, oppia hyviä käytänteitä ja kehittää yhteistyössä muiden alueiden kanssa uusia ideoita muutosten saavuttamiseksi. Tapaamisista aiheutuvat kulut korvataan 3000 euroon asti ja lisäksi komissio rahoittaa kumppaneiden osallistumisen hankkeen loppukonferenssiin keväällä 2015.

Hakemukset on lähetettävä 22. tammikuuta 2014 mennessä.

Lisätietoa:
Hakemuslomake
Hakuilmoitus