Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
YMPÄRISTÖ, ENERGIA JA LIIKENNE | 11.9.2013 |

Euroopan parlamentti rajoittaa ruokapohjaisten biopolttoaineiden tuotantoa

Euroopan parlamentti äänesti tänään uudesta biopolttoainedirektiivistä.

Ehdotuksen mukaan perinteisten, ruokaperäisten tai pelloilla viljeltävien biopolttoaineiden tuotantoa tulisi vähentää ja siirtyä käyttämään uuden sukupolven biopolttoaineita, jotka hyödyntävät raaka-aineina esimerkiksi jätteitä tai levää.

Tavoitteena on vähentää huolta siitä, että biopolttoainetuotannon tarpeisiin raivataan metsiä ja soita uudeksi viljelypinta-alaksi, mikä puolestaan vähentää biopolttoaineista saatavia ympäristöhyötyjä.

Äänestyksen tuloksena ruokaperäisten tai pelloilla viljeltävien biopolttoaineiden osuus ei saa ylittää kuutta prosenttia liikenteen kokonaisenergiankulutuksesta, kun aikaisemman säädöksen mukaan raja oli 10%. Jäsenmaat ovat sitoutuneet tuottamaan vähintään 10% liikenteen kokonaisenergiankulutuksesta biopolttoaineilla vuoteen 2020 mennessä.

Äänestystulos oli tiukka: 356 puolesta ja 327 vastaan (poissa 14), joten parlamentti ei kuitenkaan myöntänyt suoraa neuvottelumandaattia. Seuraavaksi jäsenmaat muodostavat oman kantansa esitykseen, ja mikäli se eroaa parlamentin päätöksestä, otetaan direktiivi toiseen käsittelyyn.

Lisätietoja:
Parlamentin tiedote