Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Vesi | 11.04.2014 |

Eurooppalaisen vesialan innovaatiokumppanuuden (EIP) toimintaryhmä etsii demonstraatiokumppaneita


FINNOWATER, yksi veteen keskittyvät eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden (EIP) ryhmistä, tekee parhaillaan kartoitustyötä sellaisten vesialan demonstraatiolaitosten kartoittamiseksi, jotka olisivat valmiita tekemään eurooppalaista yhteistyötä. Demonstraatiolaitokset voivat olla esim. julkisvallan tai yksityissektorin omistuksessa olevia vedenpuhdistamoita, joissa käytetään edistyksellisiä ja innovatiivisia menetelmiä. FINNOWATERin etsimät demonstraatiolaitokset testaavat uusia menetelmiä ja ovat avoimia vierialijaryhmien vastaanottamiselle.

FINNOWATERin tavoitteena on edistää uudenlaisten rahoitusmallien löytämistä vesisektoriin liittyviin innovaatioihin. Toimintaryhmää koordinoi ERRIN-verkosto. Vaikka ryhmä on jo muodostettu, vesialan toimijat voivat edelleen hakea osaksi toimintaryhmää - uusiksi jäseneksi toivotaan eritoten sellaisia vesialan toimijoita, jotka ovat toimineet myös Euroopan unionin ulkopuolella.

Parhaillaan on avoinna myös FINNOWATERin kysely, jonka kautta ryhmä pyrkii keräämään vesialan toimijoiden kokemuksia vesiprojektien ja niiden rahoittamisen toimivuudesta. Lisätietoa osiosta löydät linkin kyselyyn, jonka täyttämiseen menee aikaa n. 10 minuuttia. Kyselyyn voi osallistua, vaikka projekti olisi vielä meneillään.

Lisätietoa:
FINNOWATER-internetsivut
Linkki kyselyyn