Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 11.4.2014 |

EaSI-työohjelma vuodelle 2014 on julkaistu


Työllisyyttä ja sosiaalisia innovaatioita koskevan Euroopan unionin ohjelman (EaSI, EU programme for Employment and Social Innovation) työohjelma ja siihen liittyvät dokumentit vuodelle 2014 on julkaistu. Tämän lisäksi joitakin rahoitusohjelman hakuja on jo avattu.

Ohjelmalla voidaan rahoittaa toimenpiteitä, joilla muun muassa:

- Edistetään rajat ylittäviä kumppanuuksia ja sosiaalista vuoropuhelua
- Kehitetään EURES-palveluja
- Lisätään työpaikkojen läpinäkyvyyttä
- Lisätään pienten yritysten ja haavoittuvien ryhmien mikrorahoituksen määrää ja saatavuutta
- Lisätään sosiaalisten yritysten mikrorahoituksen määrää ja saatavuutta
- Lisätään eri organisaatioiden valmiuksia kehittää, edistää ja toteuttaa EU:n politiikkoja ja lainsäädäntöä
- Testataan sosiaali- ja työmarkkinapolitiikkojen innovaatioita ja luodaan valmiuksia uusille innovaatioille
- Torjutaan köyhyyttä ja työttömyyttä sekä näiden aiheuttamia ongelmia

Ensimmäinen työohjelma asettaa ohjelmalle poliittiset painopisteet ja määrittää rahoitettavat toimet.Työohjelman, dokumentit ja avoinna olevat haut löydät lisätietoa osiosta.

Lisätietoa:
EaSI-ohjelma komission sivuilla
EaSI-työohjelma ja dokumentit
Avoinna olevat haut
Erityisasiantuntija Janika Luukinen