Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Ympäristö, energia ja liikenne 10.7.2014

Uuden yhteisen teknologia-aloitteen (JTI) Bio-based Industries Consortiumin haku auki


Euroopan komission ja teollisuuden yhteiset teknologia-aloitteet (Joint Technology Initiatives, JTI) ovat jo vuosien ajan toteuttaneet yhteisrahoituksella vaativia tutkimus- ja innovaatioprojekteja. Yksi uusimmista teknologia-aloitteista on ns. Bio-based Industries Consortium (BBI), jonka ensimmäinen biotalouteen- ja teknologioihin liittyvä haku avattiin Brysselissä järjestetyssä tapahtumassa 9.7.2014.

Bio-based Industries-konsortialla on Komission mandaatti toiminnalleen vuoteen 2024 saakka, johon mennessä tavoitteena on rahoittaa Komission ja teollisuuden yhteisrahoituksen kautta projekteja n. 3,7 miljardilla eurolla. Ensimmäisessä, 15.10.2014 umpeutuvassa haussa haetaan  projektiehdotuksia 16 teemaan:

- Efficient pre-treatment of lignocellulosic feedstock to advanced bio-based chemicals and biomaterials
- New sustainable pulping technologies
- New products from sustainable cellulose pulp exploitation
- Fibres and polymers from lignin
- Sugars from effluents of the pulping process and discharged fibres
- Fermentation processes to obtain biosurfactants and specialty carbohydrates from agricultural and agro-industrial streams
- Protein products from plant residues
- Bioactive compounds from meso-organism's bioconversion
- Valuable products from heterogeneous biowaste streams
- Nutrient recovery from biobased waste streams and residues
- Lignocellulosic residues to (di)carboxylic acids, diols and polyols
- Chemical building blocks and value-added materials through integrated processing of wood
- Advanced products from lignin and cellulose streams of the pulp and paper industry
- Functional additives from residues from the agro-food industry
- Cost efficient manure valorisation on large scale
- Added value products from underutilised agricultural resources

EU-rahaa ensimmäisessä haussa on tarjolla n. 50 miljoonaa euroa, teollisuuden odotetaan lisäävän pottiin n. 150 miljoonaa euroa. Hakuperiaatteet noudattelevat pääpiirteissään Horisontti 2020-ohjelman sääntöjä.

Bio-based Industries-konsortian suomalaisjäseniä ovat tällä hetkellä Metsä Group, Kemira, UPM ja Stora Enso. Konsortian jäsenet osallistuvat mm. teknologia-aloitteen strategian ja työohjelmien laadintaan.

Infopäivä järjestetään 2. syyskuuta Brysselissä.

Lisätietoa:
Erityisasiantuntija Sointu Räisänen
Bio-based Industries-konsortian verkkosivut
2014 työohjelma
Haun osallistumissäännöt
Hakuopas
Infopäivä