Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 10.4.2014

Katalonia, Aquitaine ja Skåne näyttävät esimerkkiä älykkään erikoistumisen strategioiden toteuttamisessa


Espanjalainen Katalonian alue, eteläruotsalainen Skånen alue ja ranskalainen Aquitainen alue esittelivät älykkään erikoistumisen strategioitaan 20. maaliskuuta EU:n aluekomissaari Hahnin kabinetissa. Katalonia, Skåne ja Aquitaine ovat edelläkävijöitä älykkään erikoistumisen kehittämisessä, ja niitä pyydettiin esittelemään strategioitaan esimerkkinä muille alueille.

Älykkään erikoistumisen strategioiden tavoitteena on edistää talouden kehittymistä aluetasolla tutkimus- ja innovaatiotoimintaa tukemalla. Kunkin alueen tulee keskittyä omiin vahvuuksiinsa ja pyrkiä strategian pohjalta löytämään uusia tapoja hyödyntää olemassa olevaa tieto- ja osaamispohjaa, kehittämään uusia toimintamalleja sekä asemoimaan alue eurooppalaisessa viitekehyksessä.

Katalonian menestyksen taustalla on ollut toimiva yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä. Yhteistyön ansiosta tutkimus- ja innovaatiotoimintaan suunnatut investoinnit voidaan tehokkaasti suunnata talouden ja työllisyyden kasvuun tähtääviin toimiin. Aquitainessa puolestaan älykkään erikoistumisen strategialla pyritään lisäämään innovaatiotoimintaa erityisen tasapuolisuuteen ja läpinäkyvyyteen tähtäävän metodin avulla.

Skånen alueen tavoitteena on olla Euroopan innovatiivisin alue vuonna 2020. Tähän pyritään erityisesti lisäämällä yhteistyötä yliopistojen, tutkijoiden ja yrittäjien välillä. Kolme keskeistä innovatioteemaa Skånessa ovat älykkäät materiaalit, henkilökohtainen terveys ja älykkäät ja kestävät kaupungit.

Lisätietoa kunkin alueen toiminnasta ja komissaari Hahnin kabinetissa pidetyt esitykset löytyvät alla olevan linkin kautta.

Lisätietoa:
Uutinen esittelytilaisuudesta ja esimerkkialueiden esitykset
Komission Smart Specialisation Platform -verkkosivut
Erityisasiantuntija Janika Luukinen