Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset 6/2013 | 9.10.2013|

Ohjelmakaudella 2014-2020 runsaasti rahoitusmahdollisuuksia pk-yrityksille

EU satsaa tulevalla ohjelmakaudella entistä innokkaammin pk-yrityksiin, johtuen pk-yritysten merkityksestä talouden kasvulle ja työllisyydelle:

- 99% Euroopan yrityksistä on pk-yrityksiä
- 85% uusista työpaikoista EU:ssa v. 2002-2010 syntyi pk-yrityksissä
- pk-yritykset reagoivat nopeasti markkinoiden mahdollisuuksiin ja tuovat innovaatioita markkinoille

Liitteenä olevaan muistioon on koottu muutamia tulevan kauden 2014-2020 tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia pk-yrityksille. 

Työohjelmaluonnoksiin on odotettavissa vielä jonkin verran muutoksia, mutta luonnoksien perusteella EU:n suorista rahoitusinstrumenteista kiinnostuneiden kannattaa jo aloittaa hakuihin valmistautuminen. Ensimmäisten hakujen odotetaan aukeavan vielä vuoden 2013 puolella.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Sointu Räisänen, Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto (info@eastnorth.fi)
Muistio Tulevan ohjelmakauden 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet pk-yrityksille