Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 9.5.2014

Uudet maakohtaiset koheesiopolitiikan tiedotteet on julkaistu


EU:n koheesiopolitiikan jäsenvaltiokohtaiset suunnitelmat rahoituskaudelle 2014-2020 ovat nyt saatavilla aluepolitiikan sivustolla. Tiedotteista löytyy mm. koheesiopolitiikan rahoitukseen osoitettujen summien erittely, tärkeimmät investointiprioriteetit sekä katsaus kauden 2007-2013 onnistuneissa projekteissa saavutettuihin tuloksiin. Euroopan unionin koheesiopolitiikkaa rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), koheesiorahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Koheesiopolitiikkaa on kaudella 2014-2020 uudistettu erityisesti Eurooppa 2020-strategian tukemiseksi. Erityisesti panostetaan innovaatioon ja tutkimukseen, digitaalistrategiaan, pk-yritysten tukemiseen, vähähiilisyyteen sekä työllisyyden tukemiseen ja sosiaalisen syrjäytymisen ehkäisyyn.

Suomeen on kohdennettu kaudelle 2014-2020 yhteensä noin 1,47 miljardia euroa koheesiopolitiikan rahoitusta. Suomen osalta tärkeimmät investointiprioriteetit ovat seuraavat:

1. Innovatiivisen ja kilpailukykyisen yritys- ja tutkimusympäristön lisääminen (EAKR)
2. Ympäristöä säästävään kasvuun tarkoitettujen resurssien kestävän ja tehokkaan käytön parantaminen (EAKR)
3. Työmarkkinaosallistumisen lisääminen parantamalla työllisyyttä, sosiaalista osallisuutta ja koulutusta koskevia politiikkoja (ESR).

Kaikki maakohtaiset tiedotteet ovat ladattavissa aluepolitiikan sivustolta. Saatavilla on myös yleinen tiedote koheesiopolitiikan uudistuksista ja perusperiaatteista uudella kaudella.

Lisätietoa:
Aluepolitiikan sivusto
Suomen maakohtainen tiedote: Koheesiopolitiikka ja Suomi
Yleisesite koheesiopolitiikasta