Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
ICT-TIEDOTE 06/2013 | 8.10.2013

Johtoasema mahdollistavilla ja teollisuusteknologioilla -työohjelmaluonnos vuosille 2014–2015


Liitteenä olevaan muistioon on koottu Horisontti 2020-ohjelman teollisuuden johtoasema -pilarin 1. kokonaisuuden, eli johtoasema mahdollistavilla ja teollisuusteknologioilla -pääteeman työohjelmaluonnoksen keskeisimmät sisällöt.

Työohjelmaluonnoksiin on syksyn mittaan odotettavissa vielä jonkin verran muutoksia, mutta luonnoksien perusteella EU:n suorista rahoitusinstrumenteista kiinnostuneiden kannattaa jo aloittaa hakuihin valmistautuminen. Tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020 käynnistyy virallisesti 1.1.2014, mutta ensimmäisten hakujen odotetaan aukeavan jo tämän vuoden puolella.

Johtoasema mahdollistavilla ja teollisuusteknologioilla -kokonaisuuden alla tehtävät toimet tähtäävät innovaatioiden ja kilpailukyvyn lisäämiseen useilla aloilla niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Työohjelmaluonnos vuosille 2014–2015 painottuu alan tämänhetkisiin päähaasteisiin Euroopassa: tarkoitus on taata huippuosaamisen jatkuvuus ja kehittää nopeampaa siirtymistä kehitystyöstä markkinaratkaisuihin.

ICT-alan tulevaisuuden avainteknologiat (KETs; mikro- ja nanoelektroniikka sekä fotoniikka) ovat teknologiakehityksen keskeisimmässä roolissa, joita painotetaan myös tässä työohjelmaluonnoksessa. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään ratkaisujen eettisiin ja sosiaalisiin puoliin kuten kuluttajien yleiseen tietoturvaan ja henkilökohtaisen informaation suojaan.

Jos haluat yksityiskohtaisempaa tietoa Horisontti 2020 -työohjelmaluonnoksesta, älä epäröi ottaa yhteyttä EU-toimistoon.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Sointu Räisänen, Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto (info@eastnorth.fi)
Muistio johtoasema mahdollistavilla ja teollisuusteknologioilla -työohjelmaluonnoksesta