Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 5.8.2014

Verkkokysely Copernicus-ohjelmasta

Copernicus on Euroopan unionin ohjelma, jonka avulla tuotetaan satelliitteja hyödyntäen tietoa ympäristöstä. Monet Copernicuksen tuottamista palveluista on tarkoitettu maa- ja metsätalouden tarpeisiin, esimerkiksi maaperän, metsien ja vesistöjen tilan kartoitukseen.

NEREUS-verkosto ja Euroopan avaruusjärjestö ESA järjestävät Copernicus-ohjelmaan liittyviä työpajoja alueellisille ja paikallisille viranomaisille. Työpajojen tavoitteena on lisätä alueellisten toimijoiden tietoisuutta Copernicus-ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista.

NEREUS pyytää alueellisilta toimijoilta vastauksia verkkokyselyyn kartoittaakseen kiinnostusta työpajojen aiheiksi.

Verkkokysely

Lisätietoa:
Copernicus-ohjelma
NEUREUS-verkosto