Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Matkailu | 08.08.2014

Julkinen kuuleminen matkailijoiden majoituspalveluiden turvallisuudesta

Euroopan komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen matkailijoiden majoituspalveluiden turvallisuudesta. Tavoitteena on saada kannanottoja kaikilta majoituspalveluihin liittyviltä osapuolilta, jotta voidaan arvioida turvallisuusseikkojen huomioimista, riskejä ja mahdollista tarvetta lainsäädännön kehittämiselle. Taustalla on pyrkimys edistää eurooppalaisen matkailualan kilpailukykyä.

Julkisen kuulemisen taustaksi komissio on julkistanut vihreän kirjan, jossa esitetään kysymyksiä, joihin kuulemisella halutaan saada näkemyksiä. Aiheina ovat esimerkiksi matkailumajoituksen turvallisuuden sääntely ja seuranta jäsenvaltioissa, valtioiden rajat ylittävän toiminnan sääntely  ja sääntelyn vaikutus pk-yrityksiin ja kuluttajiin.

Kuulemisella toivotaan saatavan näkemyksiä muun muassa yksityishenkilöiltä, paikallisilta ja alueellisilta viranomaisilta ja matkailupalveluiden tuottajilta.  Vastausaikaa on 30.11.2014 asti. Vastauksen voi esittää kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Lisätietoa:
Tiedote julkisesta kuulemisesta
Vihreä kirja majoituspalvelujen turvallisuudesta
Liite vihreään kirjaan
Erityisasiantuntija Janika Luukinen