Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 6.5.2014

Uudet TEN-T -suuntaviivat sekä tilannekatsaus Verkkojen Eurooppa -ohjelman työohjelmiin


Euroopan komissio on julkaissut uudet suuntaviivat TEN-T- eli Euroopan laajuiset liikenneverkot -ohjelmalle, joka on osa Verkkojen Eurooppa -kokonaisuutta (Connecting Europe Facility, CEF). Tavoitteena on jäsenvaltioiden liikenneverkkojen yhtenäistäminen, EU:n sisämarkkinoiden toiminnan sujuvoittaminen ja teknisten esteiden poistaminen, kuten liikennettä koskevien standardien yhtenäistäminen. Virallisten ohjelma-asiakirjojen myötä julkaistiin myös listaus TEN-T -verkon standardeista ja niiden toteuttamisaikatauluista. Lisätietoa uusista suuntaviivoista ja mm. komission nimeämistä pääväylien koordinaattoreista löytyy alla olevasta muistiosta.

Myös osa Verkkojen Eurooppa -ohjelman työohjelmista ja rahoitushauista on nyt julkaistu.Linkit työohjelmiin ja ohjelmasivuille on koottu muistioon.

Lisätietoa:
Muistio: Uudet TEN-T -suuntaviivat sekä tilannekatsaus Verkkojen Eurooppa -ohjelman työohjelmiin
Erityisasiantuntija Sointu Räisänen