Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 03/2014 |06.03.2014|

Infopäivä: Älykäs erikoistuminen ja mahdollistavat avainteknologiat 


Euroopan komissio järjestää yhteistyössä alueiden komitean kanssa Brysselissä 26.3.2014 infopäivän aiheesta ´Joining forces through Smart Specialisation: Synergies between ESIF and Horizon 2020 for Key Enabling Technologies´. Tapahtuma liittyy mahdollistaviin avainteknologioihin (KET), jotka ovat osa Horisontti 2020 -ohjelman teollisuuden johtoasema pilaria. Tapahtumassa keskustellaan muun muassa mahdollistavien avainteknologioiden osuudesta älykkäässä erikoistumisessa sekä Horisontti 2020 -ohjelman ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen välisistä synergioista.

Tapahtumalla on kolme päätavoitetta:

1. Tietoisuuden parantaminen mahdollistavista avainteknologioista (kehittyneet materiaalit, nanoteknologia, mikro- ja nanoelektroniikka, teollinen bioteknologia, fotoniikka ja kehittyneet valmistussysteemit). Tarkoituksena on myös rohkaista toimijoita ottamaan käyttöön alueiden älykkään erikoistumisen kannalta kannalta olennaisimpia teknologioita .

2. Edistää vuorovaikutusta kansallisten ja alueellisten toimijoiden sekä Horisontti 2020 -ohjelmaan osallistuvien teollisuuden ja TKI-toimijoiden välillä.

3. Parantaa alueiden välistä yhteistyötä.

Tapahtuma on tarkoitettu kansallisille ja alueellisille toimijoille sekä teollisuuden ja TKI-toiminnan edustajille. Tapahtuma on ilmainen, mutta vaatii rekisteröitymisen 11.3.2014 mennessä.

Lisätietoa:
Tapahtuman internetsivut ja rekisteröityminen