Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
TIEDOTE 2/2013 | 06.03.2013 | 11:25

Rajat ylittävä terveydenhuolto ja aktiivinen ikääntyminen

 

EU:n rajat ylittävän terveydenhuollon direktiivin toimenpano

Italialaiset Bolzanon ja Trenton provinssit ja Umbrian seutu yhteistyössä Mattone Internazionale -projektin kanssa järjestivät Cooperation between Member States for the implementation of the Directive on cross border healthcare-työpajan liittyen EU-kansalaisten terveydenhuoltoon muissa jäsenmaissa.  EU:n rajat ylittävän direktiivi (2011/24/EU) astuu voimaan 25. lokakuuta 2013 ja sen mukaan:
1. Potilailla on oikeus hakeutua terveydenhuoltoon toiseen jäsenvaltioon ja saada korvausta samaan summaan asti, joka heille olisi korvattu kotimaassakin. Korvaus voidaan myös maksaa suoraan terveyspalveluiden tuotta-jalle potilaan sijaan.
2. Jäsenvaltiot voivat asettaa rajat tällaiselle ulkomailla saadulle terveydenhuollolle esimerkiksi kontrolloidak-seen kustannustasoaan tai välttääkseen resurssien tuhlausta.
3. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön järjestelmiä tai prosesseja kontrolloidakseen lähtevien tai saapuvien potilaiden määrää, jotta hoidan laatu, saatavuus ja turvallisuus saadaan taattua.
4. Jäsenvaltioiden täytyy perustaa kansallisia yhteyspisteitä (tiedonantajia), jotka edesauttavat kansalaisten päätöksentekokykyä.
5. Direktiivillä on tarkoitus helpottaa eurooppalaista yhteistyötä terveydenhuollon alalla esimerkiksi eHealth-ratkaisujen parissa tarjoamalla perusta eurooppalaisten osaamisverkostojen kehittämiselle (2011/890/EU). Ver-kostot yhdistävät vapaaehtoispohjalta eri jäsenvaltioiden erikoistuneita keskuksia.
6. Lääkereseptien tunnustettavuutta muissa jäsenvaltioissa on parannettu (2012/52/EU).
7. Direktiivi ei koske lääketuotteita ja -laitteita, joista käydään kauppaa esimerkiksi internet:in kautta, pitkäaikaista hoitoa ja elimensiirtoja.

Tapahtuman tarkoitus oli pureutua rajat ylittävän terveydenhuollon käytännön toimeenpanoon ja esitellä parhaita käytäntöjä, käsiteltyjä teemoja olivat muun muassa:
1. kansalliset yhteyspisteet
2. käynnissä olevia hankkeet ja trendit
3. eHealth – yhteistyö ja järjestelmät

Lisätietoa:

Muistio EU:n rajat ylittävän terveydenhuollon direktiivin toimenpano
Euroopan komission verkkosivut: rajat ylittävä terveydenhuolto 
Tapahtuman verkkosivu ja materiaalit

Aktiivinen ja terve ikääntyminen - translationaalinen tutkimus innovaatioiden lähteenä

Aktiivinen ja terve ikääntyminen - translationaalinen tutkimus innovaatioiden lähteenä (Grand Challenges: Answers from North Rhine-Westphalia Active and Healthy Ageing −Translational research as source of innovations)-seminaari järjestettiin 6. helmikuuta 2013 Brysselissä. Seminaarissa käsiteltiin väestönmuutoksen, ikääntymisen, mukanaan tuomien sairauksien lisääntymisen ymmärtämistä ja mahdollisuuksia ratkaista ne. Tarkastelun kohteena oli myös monien sairauksien samanaikainen esiintyminen vanhoilla ihmisillä. North Rhine-Westphalian alueella asuu 17,8 miljoonaa ihmistä ja se on yksi Euroopan talous- ja tutkimuskeskittymisistä.

Tilaisuudessa keskusteltiin neljästä eri teemasta:
1. ikääntymisen tiede,
2. Euroopan unionin tuki ikääntymisen tutkimukselle,
3. uusia näkökulmia neuroperäisten tautien ehkäisyyn ja hoitoon ja
4. Bayer HealthCaren innovaatiot

Lisätietoa:

Muistio Aktiivinen ja terve ikääntyminen - translationaalinen tutkimus innovaatioiden lähteenä
Grand Challenges Answers from North Rhine-Westphalia: Active and Healthy Ageing −Translational research as source of innovations-kutsu ja esitykset:
Basic Science of Ageing
EU support to research in ageing
Innovation at Bayer HealthCare - Partnering as a Key to Success
New Perspectives for Prevention and Cure