Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
TIEDOTE 1/2013 | 6.2.2013 | 12:35

EU:n arvonlisäverojärjestelmän uudistus – tavoitteena tehokkaampi ja avoimempi verotusjärjestelmä ja veronkierron ehkäisy

Arvonlisäveron osuus kansallisista budjeteista Euroopan unionin alueella on jopa 20 prosenttia. 40 vuotta arvonlisäverojärjestelmän perustamisen jälkeen Euroopan komissio esittää nyt järjestelmän perusteellista uudistamista: esimerkiksi arvonlisävero tulisi laajasti periä ns. kohdemaaperiaatteella eli arvonlisävero tulisi periä siinä maassa, jossa asiakas on. Uudistus vaikuttaa etenkin sähköisiä palveluita tuottaviin yrityksiin. Muita arvonlisäverojärjestelmän uudistamisen tavoitteita ovat: 

1. yrityselämän tarpeisiin vastaaminen
2. talouskasvun tukeminen
3. petosten ja keräämättä jääneiden arvonlisäverojen takia menetettyjen verotulojen osuuden vähentäminen.

Lisätietoa:
Muistio EU:n arvonlisäverojärjestelmän uudistus
Erityisasiantuntija Sointu Räisänen, sähköposti: sointu.raisanen@eastnorth.fi