Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
TIEDOTE 01/2013 | 06.02.2013 | 17:00

Alueiden komitean kuuleminen EU-politiikkaohjelmien alueellisten vaikutusten arvioinnista

Komissio on vastikään julkistanut valmisteluasiakirjan, joka tarjoaa ohjeistuksen eri sektoreiden politiikkaohjelmien alueellisten vaikutusten arviointiin. Viime vuosina alueiden erilaisuus ja siitä seuraavat politiikkaohjelmien vaikutusten vaihtelut ovat olleet pinnalla Euroopassa. Erityisen tärkeänä on pidetty eri sektoreiden ohjelmien parempaa keskinäistä koordinaatiota.

Koska asia on niin keskeinen alueiden toimijoille, on alueiden komitea valmistelemassa omaa mielipidettään vaikutusten arvioinnista. Tämän mahdollistamiseksi alueellisia sidosryhmiä pyydetään täyttämään oheinen kysely liittyen komission valmisteluasiakirjaan ja teemaan yleisesti. Jos sinulla on sanottavaa aiheesta, osallistu kuulemiseen.

Vastaukset tulee toimittaa osoitteeseen subsidiarity@cor.europa.eu  20.3.2013 mennessä. Lisätiedoista löydät kyselylomakkeen ja tarkempia tietoja kyselyyn liittyvistä asioista.

Lisätietoja:
Kyselylomake
Kyselyn lisätietoliite
Komission valmisteluasiakirja