Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 05.12.2013

TEN-T -ohjelma yhdistää eurooppalaista liikennettä


Pohjois-Ruotsin EU-toimisto järjesti Brysselissä Ruotsin pysyvässä edustustossa 28.11. uuden TEN-T -ohjelman infotilaisuuden.

TEN-T, eli Euroopan laajuiset liikenneverkot -ohjelma on osa uutta Verkkojen Eurooppa -kokonaisuutta (Connecting Europe Facility, CEF), joka jakaantuu kolmeen pääsektoriin: TEN-T (liikenne), TEN-EN (energia) sekä TEN-TELE (tietoliikenne). Hanketuen lisäksi Verkkojen Eurooppa -ohjelmaan tulee erillinen rahoitusinstrumentti yritysten rahoitusriskin jakamiseksi.

Suomessa TEN-T -ydinverkostoon kuuluu Itämeriväylien lisäksi maayhteys etelärannikolta Tornion kautta Ruotsiin. Tukiverkkoon kuuluu pienempiä väyliä kaikista Suomen maakunnista. Kaikki Suomen TEN-T -verkostoon kuuluvat tiet, rautatiet, lentokentät ja satamat löytyvät karttapohjista komission verkkosivuilta: vesiliikenne, maaliikenne.

Lue lisää TEN-T -tapahtuman muistiosta.

Lisätietoja:
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto (info@eastnorth.fi)
Muistio: TEN-T -ohjelma yhdistää eurooppalaista liikennettä