Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Terveydenhuolto ja sosiaaliala| 05.06.2014 |

EU:n terveysalan ohjelman työohjelma vuodelle 2014 on julkaistu


Euroopan komissio on hyväksynyt 26.5.2014 EU:n kolmannen terveysalan ohjelman ( 3rd Health Programme) työohjelman vuodelle 2014. Kyseinen ohjelma on väline, jonka avulla komissio pyrkii toteuttamaan EU:n terveysstrategiaa ja kehittämään neljää pääkohtaa jäsenmaiden terveydenhuollossa:

1. Edistetään terveyttä, ehkäistään sairauksia ja tuetaan terveille elintavoille myönteistä ympäristöä "terveys kaikissa politiikoissa" -periaatetta noudattaen.
2. Suojellaan EU:n kansalaisia vakavilta terveysuhkilta, jotka eivät rajoitu yhteen maahan.
3. Edistetään innovatiivisia, tehokkaita ja kestäviä terveydenhuoltojärjestelmiä.
4. Parannetaan paremman ja turvallisemman terveydenhuollon saatavuutta EU:ssa.

Vuoden 2014 työohjelmassa määritellään seuraavat painopistealueet, joihin liittyviä toimia ohjelmasta rahoitetaan:

- Potential of innovation for the prevention and management of major chronic diseases (e.g. diabetes, cardiovascular diseases)
- Promotion of early diagnosis and screening of preventable chronic diseases
- Development of innovative approaches to promote the professional reintegration of people with chronic diseases and improving their employability
- Support in areas related to adherence, frailty, integrated care and multi-chronic conditions
- Financial support for statistical data in the area of medicinal product pricing in Member States
- Sustainable health monitoring and reporting system
- Healthcare associated infections via prevention and control in nursing homes and long term facilities.

Työohjelman liitteessä ll on kuvattu hakemusten valintakriteerit. Maksimissaan EU-rahoitusta hankkeisiin voi saada 60 % kokonaiskustannuksista. Tietyissä erityistapauksissa, jotka on kuvattu työohjelman Vll-liitteessä, EU:n rahoitusosuus voi olla jopa 80 %. 

10.6.2014 järjestetään Luxemburgissa infopäivä vuoden 2014 työohjelmasta. Tapahtumaa on mahdollista seurata myös webstreamina.

Lisätietoa:
Health-ohjelma komission sivuilla
2014 työohjelman liitteet
Tiivistelmä vuoden 2014 työohjelman liitteistä
Tapahtuma: Infopäivä 2014 vuoden työohjelmasta