Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset 04/2013 | 22.11.2013 |

Euroopan unionin ja Yhdysvaltain väliset vapaakauppaneuvottelut etenevät

EU ja Yhdysvallat polkaisivat helmikuussa käyntiin neuvotteluprosessin vapaakauppasopimuksen aikaansaamiseksi unionin ja Yhdysvaltain välille. Tavoitteena on tuotteiden vapaan liikkuvuuden avulla vauhdittaa talouskasvua Atlantin molemmin puolin. Yhdessä EU ja Yhdysvallat tuottavat lähes puolesta koko maailman bruttokansantuotteesta, ja osapuolten väliset kauppasuhteet ovat tiiviit ja aktiiviset. Tällä hetkellä osapuolet ovat toistensa suurimpia kauppakumppaneita, ja joka päivä noin kahden miljardin edestä palveluita ja tavaroita vaihdetaan valtameren yli. Toteutuessaan vapaakauppa-alueesta tulisikin maailman suurin laatuaan - myös historiallisesti.

Onnistuessaan sopimuksen odotettaisiin piristävän merkittävästi molempien osapuolten talouskasvua. Sopimuksen voidaan erityisesti nähdä avaavan mahdollisuuksia pienille yrityksille, joilla ei ole resursseja kamppailla tulli- ja tuoteturvallisuussäännösten asettamien haasteiden kanssa.

Osapuolet tavoittelevat kunnianhimoista sopimusta, joka loisi perinteisesti vapaakaupan ytimeen kuuluvia tavaroiden, palveluiden ja investointien vapaan liikkuvuuden periaatteita pidemmälle menevän markkinoiden integraation. Tähtäimessä on kaupan esteiden poistaminen kaikilla keskeisillä alueilla:

A) Markkinoiden avaaminen. Tarkoitus on päästä niin lähelle kaikkinaisten tariffien poistamista kuin suinkin mahdollista. Lisäksi päämääränä on avata investointien virtaa ja palvelumarkkinoita vähintään yhtä paljon kuin osapuolet ovat tähän mennessä tehneet aiemmissa vastaavissa sopimuksissaan. Myös julkisten hankintojen avaaminen Atlantin takaisille kumppaneille on suunnitelmissa.

B) Säännöksiin liittyvien esteiden poistaminen. Tällä hetkellä suurimmat esteet osapuolten välisessä kaupassa liittyvät poikkeaviin säännöksiin esimerkiksi tuoteturvallisuuden saralla. Yritys, joka tahtoo laajentaa vientiään Atlantin yli, kohtaa vaatimuksen hyväksyttää tuotteensa kaksien eri kriteereiden mukaan. Tavoitteena onkin nyt poistaa nämä esteet niin pitkälle kuin mahdollista neuvottelemalla sopimus, jonka nojalla osapuolet tunnustaisivat toistensa standardit ja tuoteturvallisuusvaatimukset sellaisenaan.

C) Lisäksi tarkoituksena on vastata myös muihin kaupankäyntiin liittyviin yhteisiin haasteisiin, kuten tekijänoikeus- ja ympäristökysymyksiin sekä sosiaalisiin haasteisiin.

Euroopan parlamentti siunasi neuvotteluprosessin selkeällä enemmistöllä toukokuun päätteen täysistunnossaan. Seuraavassa vaiheessa odotetaan jäsenmaiden hyväksyntää, jonka arvellaan tapahtuvan jo kesäkuun 2013 aikana.

Lisätietoja:
Euroopan komission verkkosivut