Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
MATKAILUTIEDOTE 6/2013 | 04.07.2013 | 11:24

Avoin ehdotuspyyntö seniorimatkailun kehittämiseksi

Euroopan komissio on avannut ehdotuspyynnön ´Facilitating transnational low season tourism exchanges in Europe encouraging Senior Citizens to travel´, jolla pyritään kasvattamaan seniorimatkailijavirtoja Euroopassa erityisesti sesonkien ulkopuolella. Ehdotuspyynnön tavoitteena on lisätä rajat ylittävän matkailun kysyntää ja tarjontaa seniorimatkailijoiden keskuudessa, pidentää matkailusesonkia Euroopassa, kehittää innovatiivisia matkailutuotepaketteja senioreille sekä luoda kestäviä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, joiden myötä voidaan pitkällä aikavälillä kehittää yhteiseurooppalainen matkailun markkina-alue.

Mahdollisia hankkeessa toteutettavia toimia ovat muun muassa:

- Ehdotuspyynnön tavoitteita edistävän monitasoisen matkailualan pk-yrityksiä sisältävän julkisen ja yksityisen kumppanuuden toimintamallien ja koordinoinnin kehittäminen
- Innovatiivisten matkailutuotepakettien pilotointi, testaus ja arviointi
- Synergioiden vahvistaminen jo olemassa olevien matkailuun liittyvien EU-aloitteiden ja hankkeiden kanssa (eCalypso, EDEN jne.)
- Seniorimatkailutarjonnan tietämystä ja matkailupakettien kansainvälistä levitystä edistävien promootio- ja viestintätoimien kehittäminen

Ehdotuspyynnöllä haetaan laaja-alaista rajat ylittävää yhteistyötä: konsortiossa tulee olla 4-8 kumppania vähintään neljästä eri Euroopan maasta. Ehdotuspyynnön kokonaisbudjetti on 1 000 000 euroa. EU-yhteisörahoituksen osuus hankkeelle on maksimissaan 70% hyväksytyistä kuluista: korkeintaan 340 000 euroa. Ehdotuspyyntö kuuluu Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelmaan (Entrepreneurship and Innovation Programme, EIP). Haku päättyy 26. syyskuuta klo 17 Brysselin aikaa.

Lisätietoja:
Ehdotuspyyntö
Erityisasiantuntija Janika Luukinen, sähköposti: janika.luukinen@eastnorth.fi